İSOBİL İzinli Pazarlama - Yeni Yönetmelikle Uyumlu

Yeni yönetmelik kapsamında alıcı kitlenize ücretsiz ve kolay ret hakkı imkanı tanımanız gerekmektedir!

İSOBİL İzinli Pazarlama Servisleri ile SMS gönderilerinizin sonuna 4605 veya size özel alacağımız özel kısa numara ile , müşterilerinizin ücretsiz bir şekilde SMS atabileceği ONAY ve RET bildirimlerini otomatik olarak yönetebileceksiniz!

4605 Kısa Numarası
4605 Kısa numarası hazır ve belirleyeceğiniz bir anahtar kelime üzerinden Onay ve Ret taleplerinizi yönetebilmekte.

Kuruma Özel Numara
İsteğe bağlı olarak Onay ve Ret Mesaj trafik yoğunluğunuza göre size bir kısa numara temini ile de gerçekleştirebiliyor.

Yeni Elektronik Ticaret Yönetmeliği ile Uyum
Yeni Eticaret Kanunu ilgili yönetmeliğindeki ücretsiz ve kolay ret hakkını sunuyoruz.

İSOBİL ile %100 Entegre
Mesaj alımlarınız İSOBİL rehberinizle entegre olacak ve eşzamanlı olarak size raporlanacaktır.


SERVİSİN ÖZELLİKLERİ

İSOBİL İzinli Pazarlama Servislerini yeni E-ticaret Kanunu ve Yönetmeliğiyle %100 uyumlu bir şekilde tasarladık

Onay Alımları
Müşterilinizin Marka yazarak kolayca listenize dahil olmasını sağlayabilirsiniz!

Ret Alımları
Müşterilerinizden Markanız Ret yazarak listenizden çıkmasını sağlayabilirsiniz!

Otomatik Cevap
Müşterilerinize Onay ve Ret Bildirimlerine otomatik olarak cevap dönebilirsiniz!

Raporlama
Tüm Onay ve Ret mesaj alımlarınız sistemimizde raporlanır!

Müşterileriniz İçin Ücretsiz
Müşterilinizin Onay ve Ret bildirimlerinde müşterilerinize maliyet yansımayacaktır!

%100 Entegre
İSOBİL İzinli Pazarlama Servisleri, İSOBİL servisleriyle %100 entegredir!


SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplarını Sizler İçin Derledik

Kimler Muaftır ? Kimlere Uygulanmaz?
 1. GSM operatörü ve STH operatörleri
 2. Vakıf Üniversiteleri : www.yok.gov.tr
 3. Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları ( Odalar, Barolar, Birlikler ) : www.euygulama.dpb.gov.tr
 4. Kamuya yararlı dernekler : www.dernekler.gov.tr
 5. Vergi Muafiyeti sağlanan vakıflar : www.gib.gov.tr
 6. Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Yapan Kuruluşlar ( 6112 sayılı kanun hükümlerine göre )
 7. Devlet kurumları
 8. Mahalli İdareler ( Belediyeler, Muhtarlıklar )
 9. Kamu Tüzel Kişilikleri

Onay Gerektirmeyen Durumlar Nelerdir ?
 1. Alıcı kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla bilgilerini paylaşmış ve temin edilen bir mal veya hizmete ilgili değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletilerde onay almaya gerek yoktur. 
 2. Devam eden abonelik üyelik veya ortaklık durumunda borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın almak ve teslimat vb durumlar ilişkin bildirimlerde onay alma zorunluluğu aranamaz Ancak bu gönderim içeriklerinde mal ve hizmetin özendirilmesi veya tanıtımı yapılamaz. 
 3. Alıcı kitlesi kurumlar ( tacir ve esnaf ) olan gönderimlerde önceden onay alınması zorunlu değildir. Ancak gönderim yapılan tacir veya esnaf mesaj alımını ret etme hakkı bulunmaktadır, mesaj alımını ret ettikten sonra gönderim yapılamaz. 
 4. Sermaye piyasasına ilişkin mevzuata göre aracılık hizmeti faaliyetinde bulunan şirketlerin müşterilerine gönderilen ticari elektronik iletiler. (REFERANS : Madde 6 – 1 / 6 – 2 / 6 – 3 / 6 – 4) 

Onay Nasıl Alınır?
 1. Onay yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim aracılığıyla alınabilir. 
 2. Onayda alıcının alıcının kabul beyanı ayrıca adı soyadı ve iletişim adresi yer alır. 
 3. Onay metninde kabul beyanı önceden seçili olmaksızın seçili olmayacak şekilde sunulur. 
 4. Fiziksel ortamda izin alınabilir. Fiziksel ortamda alınan onayda onay verenin imzası aranır. 
 5. Onay elektronik ortamda alınması durumunda, onayın alındığı bilgisi, reddetme imkanı da sağlanarak, alıcıya aynı gün içinde iletilmelidir. 
 6. Alıcının elektronik iletişim adreslerine, ticari elektronik ileti gönderilerek onay talebinde bulunulamaz.Onay alımı, abonelik, satış ve üyelik sözleşmesi gibi bir sözleşmenin içine dahil ediliyorsa, sözleşmenin sonunda kabul beyanı, reddetme imkanı da bilgileri verilerek en 12 punto ile yazılı olarak belirtilmelidir. 
 7. Onay herhangi bir mal veya hizmetin temini için ön şart olamaz. 
 8. Onay ispat yükümlülüğü kuruma aittir. 
 9. Acente, özel yetkili işletme ya da bayilik sözleşmelerinde taraflardan birine verilen onay, bu sözleşmeye konu olan mal hizmet ve marka ile sınırlı kalmak şartı ile sözleşmenin diğer tarafında içinde verilmiş sayılır. Örnek: Beyaz Eşya Bayisi müşterisinden onay aldığı zaman, mal ve hizmet sattığı markaya da onay almış sayılır.(REFERANS : Madde 7 – 1 / 7 – 2 / 7 – 3 / 7 – 4 / 7 – 5 / 7 – 6 / 7 – 7 / 7 – 8 / 7 – 9 / 7 – 10) 

Mesaj İçeriği Nasıl Olmalıdır ?
 1. Ticari elektronik iletinizin içeriği alıcıdan alınan onaya uygun olmalıdır.
 2. Alınan onayın kapsamı, gönderilerin içeriği ile örtüşmelidir. 
 3. SMS iletilerinin içeriğinde, firmalar için Mersis No, şahıs işletmelerinde Ad Soyad ve TCKimlik Numarasına yer verilmesi gerekmektedir. *Kurum kısa mesaj numarası, telefon, faks ve eposta adresi gibi iletişim bilgilerinden en az birini mesaj içeriğinde yer vermelidir. 
 4. Açık bir şekilde anlaşılamadığı takdirde mesaj içeriğinde tanıtım, kampanya, bilgilendirme gibi tanımlayıcı ibarenin yer alması gerekir.İndirim, hediye gibi promosyonlar, mesaj içeriğinde açıkça beliritilmeli, Promosyana ait içeriklerin sunulması gerekliliği durumlarında ilgili şartların açıklandığı sayfaya link veya müşteri hizmetleri numaralarının mesak içeriğinde belirtilmesi gerekmektedir.* Email gönderileri içeriğinde, emailin başlığında veya içeriğinde, firmaları için Mersis No ve ticaret ünvanı, şahıs işletmeleri / esnaflar için Ad Soyad ve TCKimlik numarasına yer verilmesi gerekmektedir.(REFERANS : Madde 8 – 1 / 8 – 2 / 8 – 3 / 8 – 4 / 8 – 5 / 8 – 6 / 8 – 7) 

MERSİS Numarasını nereden temin edebilirim ?
 1. Kurumunuzu temsil eden Mersis Numarasınızı www.mersis.gumrukticaret.gov.tr adresinden kayıt olup öğrenebilirsiniz. 

Müşterinizin Reddetme Hakkı ve Bildirim Koşulları
 1. Her ileti içeriğinizde ret bildirim hakkı yer almalıdır. 
 2. Müşterilerinizin hiçbir gerekçe göstermeden ileti almayı reddedebilir. 
 3. Kurumlar SMS almak istemeyen müşterilerinden, mesaj almak istemediklerine dair bilgiyi kolay ve ücretsiz bir yöntemle yükümlüdür. 
 4. Müşterinizin sizden mesaj almayı reddetmiş olması, alıcıya gönderim yapmak zorunlu olduğunuz koşullarda geçerli değildir.(REFERANS : Madde 9 – 1 / 9 – 3 / 9 – 4 / 9 – 5 ) 

Mevcut Veritabanım ne olacak ?
 1. Yönetmelik kapsamında belirtilen Beşinci Bölüm / Çeşitli ve Son hükümler / Geçici Madde 2’ye göre Kanunun yürürlük tarihi 1 Mayıs’tan önce müşterilerinize mal ve hizmet teminine yönelik işlemler sırasında oluşmuş müşteri veritabanınız ONAYLI olarak kabul edilmektedir.(REFERANS : Geçici Madde 1 – 2) 

Mevcut Veritabanıma nasıl gönderim yapabilirim ?
 1. Kanunun yürürlük tarihi olan 1 Mayıs 2015 tarihinden önce kurumuzun sahip olduğu doğrudan mal ve hizmet satışı gerçekleştirdiğiniz müşteri veritabanlarınız onaylı olarak kabul edilecektir. 
 2. Onay verdiği kabul edilen müşterilerinize ilk gönderinizde veritabanınızda kayıtlı olduğunuza dair bilgilendirme ile, reddetme hakkı tanınarak gönderim yapma hakkına sahipsiniz.(REFERANS : Geçici Madde 1 – 2 / Geçici Madde 1 – 3) 

Şikayet Süreci Nasıl İşleyecek ?
 1. Şikayet başvuruları, elektronik ortamda, e-devlet kapısı veya bakanlığın internet sitesi üzerinden veya yazılı olarak şikayetçinin ikametgahının bulunduğu yerdeki il müdürlüklerinde yapılacaktır. 

Cezalar Nelerdir ?
Denetim ve Ceza kesmeye yetkili kurum Ticaret ve Gümrük bakanlığı il müdürlükleridir.

5000 TL’ye kadar

 1. İzin almadan ileti gönderilmesi durumunda
 2. İletinin alınan onaya uygun olmaması durumunda
 3. Denetim müfettişlerine ilgili belge ve bilgilerin verilmemesi durumunda


10.000 TL’ye kadar

 1. Mesaj içerisinde Firma bilgilerinin yer almaması
 2. Mesaj içinde Firma İletişim bilgilerinin olmaması durumunda

15.000 TL’ye kadar

 1. İletinin reddetme hakkının verilmemesi durumunda
 2. İndirim ve Promosyonlarda faydalanma şartlarının açıkça anlatılmadığı durumlarda


50.000 TL’ye kadar

 1. İzin almadan gönderilen mesajın birden fazla kişiye gönderilmesi durumunda 10 katı ( 5000 X 10 )

Ücretsiz Hesap Taşıma

Daha önce çalıştığınız firmanız hizmetinden memnun değilseniz ya da daha uygun fiyata toplu sms almak istiyorsanız hesabınızı sizin adınıza ücretsiz taşıyoruz. Veri kaybı olmaması için titizlikle çalışıyoruz üstelik güvenlik ve gizliliğe son derece önem veriyoruz.

Online Kredi İadesi

Gönderdiğiniz toplu smsler, karşı tarafın telefonu kapalı olması ve ya şebekenin çekmemesi nedeniyle hataya düşen ve ulaşmayan mesajlarınızın kredisini anında hesabınıza geri yükler.

Online Raporlama

İSOBİL Güçlü Raporlama sistemi, anlık çalışır ve mesaj gönderimlerinizin başladığı andan itibaren sonuçları ekranınıza yansıtır. Böylece mesajınızın ulaştığı ve ulaşmadığı kişileri, saat-tarih-ulaşmama sebepleri gibi kriterleri de size belirterek sunar.

Kara Liste Filtresi

Geliştirilmiş kara liste sistemi sayesinde mesajlarınız istemediğiniz kişilere ya da sizden mesaj almak istemeyenlere hiçbir şekilde mesaj ulaşmaz.

Online Excel Aktarımı

Excel’den kolay aktarım modülü sayesinde Excel 97-2003 ve Excel 2007-2010 dosyalarınızı birkaç saniye içerisinde kolayca rehberinize aktarabilirsiniz. Ve dilediğiniz kadar grup oluşturabilirsiniz.

Bulut Panel

İnternete bağlı olduğunuz her cihazdan kolayca sms panelinize giriş yapabilir, toplu sms gönderebilir ve göndermiş olduğunuz mesajların raporlarını anlık sorgulayabilirsiniz.

7/24 Müşteri Desteği

Sorunsuz ve Hızlı bir şekilde hizmet sunmayı amaçlayan İSOBİL olarak takıldığınız bir anda müşteri temsilcilerimiz size yardımcı olmak için sadece birkaç tık uzağınızda hazır! İster biz sizi arayalım ister siz bizi arayın.

Çok Hızlı Gönderim

Gelişmiş altyapımız ve operatörler ile doğrudan olan ara bağlantımız sayesinde göndereceğiniz mesajlar birkaç saniye içerisinde ulaşır. Mesajlarınızı gönderin ve arkanıza yaslanın.

Online Alışveriş

Online alışveriş sistemimiz ile web sitemiz üzerinden güvenli ve hızlı bir şekilde toplu sms paketlerimizden istediğiniz alımı gerçekleştirebilirsiniz.

SMS Mobil Uygulaması

İSOBİL Mobil Uygulaması ile çok daha hızlı bir şekilde kontrol panelinize erişip, gruplarınıza mesaj gönderebilirsiniz. Kısacası işlerinizi daha da hızlandırmak için mobil uygulamanız hazır.

Hitaplı Mesaj Gönderimi

Müşterilerinize, üyelerinize veya kullanıcılarınıza gelişmiş sms panelimiz sayesinde kişilerinizi kendi adına ve soyadına özel mesaj gönderebilmenizi sağlıyoruz. Üstelik hiçbir fiyat farkı olamadan bu hizmeti sunuyoruz.

Şifre İşlemleri

Gizliliğe son derece önem veren bir kurum olarak şifrelerinizi istediğiniz zaman istediğiniz şekilde değiştirebileceğiniz bir panel sunuyoruz. Teknoloji dünyasının içerisinde olduğumuz için kullandığınız tüm şifrelerinizi sık sık değiştirmenizi öneriyoruz.

İleri Tarihli Gönderim

Güçlü Kontrol Panelimiz ile mesaj atmak için devamlı sisteme giriş yaparak vakit kaybetmeyin. Sisteme bir kez giriş yapıp 1 haftalık, 1 aylık, 1 senelik belirlediniz mesajlarınızı ileri tarihe ayarlarsanız sistemimiz otomatik olarak o gün ve saatte mesajı gönderecektir.

Otomatik Kredi Hatırlatması

Kaç kredinizin kaldığını otomatik kredi hatırlatması sistemimiz ile belirlediğiniz kredi adedinden aşağıya düştüğünüzde cep telefonunuza anında mesaj olarak iletiyoruz. İnsanlık hali unutabilirsiniz.

Hazır Mesaj Oluşturma

Hazır Mesaj Oluşturma sistemimiz ile her seferinde aynı mesajı yazmanıza gerek kalmıyor. Bir kere mesajınızı hazırlıyorsunuz ve istediğiniz zaman hazırladığınız mesajı tekrar tekrar gönderebilme imkânı sağlıyoruz