Ceza ile karşılaşmadan Nasıl Toplu SMS Gönderebilirim

Ceza ile karşılaşmadan Nasıl SMS Gönderebilirim?


Ticari elektronik iletinizin içeriği alıcıdan alınan onaya uygun olmalıdır. Alınan onayın kapsamı, gönderilerin içeriği ile örtüşmelidir. SMS içeriğine;

•Tacirler için Mersis Numarası ve Ticaret Unvanı. Esnaflar için Ad Soyad ve T.C Kimlik Numarası yazılmalıdır.

•SMS Ret Bildirim Numarası yazılmalıdır.

•Telefon, faks ve e-posta adresi gibi iletişim bilgilerinden en az birini mesaj içeriğinde yer vermelidir.

•Açık bir şekilde anlaşılamadığı takdirde mesaj içeriğinde tanıtım, kampanya, bilgilendirme gibi tanımlayıcı ibarenin yer alması gerekir.

•İndirim, hediye gibi promosyonlar, mesaj içeriğinde açıkça belirtilmeli, promosyona ait içeriklerin sunulması gerekliliği durumlarında ilgili şartların açıklandığı sayfaya link veya müşteri hizmetleri numaralarının mesaj içeriğinde belirtilmesi gerekmektedir.


iys.org.tr adresinden İYS'ye başvuru yapılmalı ve üyelik oluşturulmalıdır.

•İYS'den alınan İYS kodu ile İSOBİL'e başvuru yapılmalı ve İSOBİL'i iş ortağı olarak yetkilendirmeniz gerekmektedir.

•İSOBİL üzerinden göndereceğiniz SMS'ler ve aramalar otomatik olarak İYS veri tabanınızdan kontrolü sağlanarak yapılacaktır.


İSOBİL abonelerinin yapması gerekenler nelerdir?

•İSOBİL aboneleri öncelikle iys.org.tr adresinden İYS’ye üye olmalıdır. 

•İSOBİL üzerinden ticari elektronik ileti göndermek istediklerinde, İSOBİL gerekli yönlendirmeleri yaparak abonelere mevzuata uygun bir şekilde gönderim yapmalarını sağlayacaktır. İletileriniz İYS’de kayıtlı rehberinize gönderilecektir. 

•İYS’de kayıtlı olmayan numaralara ileti gönderimi engellenecektir.

Aboneler ileti gönderimlerinde mevzuata uygun SMS içeriğini ayarlamalıdır. (Sıkça Sorulanlar'da mevcuttur)

SMS içeriklerinde alıcıların (tüketicinin) aynı yol ve ücretsiz bir şekilde ret verebileceği "4605 kısa numara Ret hizmeti" kullanılmalıdır. Ret veren numaralar otomatik olarak İYS veritabanında güncellenir.


Detaylı Bilgi : https://www.isobil.com.tr/haber/111/iys---isobil-yetkilendirme-kilavuzu.html


Yetkilendirme Kılavuzu : https://www.isobil.com.tr/dokuman/iys_yetkilendirme_klavuzu.pdfSıkça Sorulanlar


Hangi tür iletiler yasa kapsamındadır ve kimler onay almak zorunda değildir?

Firmanızın, mal veya hizmetinizin tanıtımı,kutlama-temenni,promosyon, kampanya, indirim veya hediye içerikli tanınırlığınızı artırmak amaçlı göndereceğiniz ticari elektronik iletiler(SMS,E-posta,Sesli Mesaj,Faks,Otomatik Arama,Sesli Arama vb.) İleti Yönetim Sistemi (İYS)'nden sorgulama yapılarak gönderilmelidir. İYS'de kayıtlı olmayan bir numara veya e-posta adresine ticari elektronik ileti gönderilemeyecektir.


Hizmet Sağlayıcı, Aracı Hizmet Sağlayıcı ve İYS İş Ortağı kimdir?

Ticari amaçla SMS, sesli mesaj, faks, e-posta gönderen, arama yapan bireysel veya kurumsal abonelere Hizmet Sağlayıcı denilmektedir.


Abonelerimize ait iktisadî ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan firmamız ise Aracı Hizmet Sağlayıcı olarak nitelendirilmektedir. Firmamız ayrıca abonelerimizin İYS’de kayıtlı izinli rehberlerine veri girişi yapabildiği için İYS iş ortağı olarak da nitelendirilmektedir.


Ticari Elektronik İleti Nedir?

Hizmet Sağlayıcılar'ın, mal ve hizmetlerini pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla alıcıların (tüketicilerin) elektronik iletişim adreslerine promosyon, kampanya, indirim, hediye içerikli gönderdiği iletilerdir. Bu iletilerin gönderilebilmesi için alıcıların onayı gerekir. Ancak, alınan veya dolaylı yoldan kullandırılan bir hizmete ilişkin yapılan teslimat, borç, fatura içerikli iletilerin gönderiminde onay aranmaz.


İleti Yönetim Sistemi'ne nasıl başvurabilirim?

iys.org.tr adresinden hizmet sağlayıcılar bölümünden başvurmalısınız. Başvuru aşamasında İYS sizden bazı bilgi ve belgeler isteyecektir. Ayrıca İYS ile e-imza veya ıslak imza ile imzalanmış bir sözleşme yapacaksınız.


İleti Yönetim Sistemi'ne başvuru aşamasında hangi bilgi ve belgeler gereklidir?

Hizmet Sağlayıcı'nın MERSİS numarası ve ticari elektronik ileti gönderimi yaptığı markaların tescil belgeleri (ve elektronik imzalı İleti Yönetim Sistemi Temel Hizmetler Kullanım Taahhütnamesi)

İmza yetkilisinin T.C. kimlik numarası, cep telefonu numarası, kurumsal e-posta adresi.

Müştereken temsile yetki durumunda en az bir yetkilinin daha ilk yetkili tarafından imzalanmış dokümanı imzalaması gerekmektedir.


İYS’ye kayıt olduktan sonra mevcut izinlerimi ne zamana kadar İYS’ye yüklemeliyim?

Son tarihten önce tüm izinleri sisteme aktarmış olmanız gerekmektedir. Mevzuat gereğince, bu tarih itibarıyla aktarılmamış izinler geçersiz kabul edilecektir.


İzinlerimi İleti Yönetim Sistemi'ne nasıl ekleyeceğim?

İzinlerinizi İYS webportalına giriş yaparak veya API entegrasyonu ile tek tek veya toplu şekilde yükleyebilirsiniz. İsterseniz İSOBİL’e iş ortaklığı izni vererek İSOBİL üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.


İleti Yönetim Sistemi'ne ekleyeceğim izinler hangi verileri içerecektir?

Yükleyeceğiniz izinler sadece şu verileri içerecektir:


•İletişim adresi (Telefon numarası veya e-posta adresi)

•İzin tarihi

•İletişim kanalı (arama/mesaj/e-posta)

•İzin kaynağı ('1 Mayıs 2015 öncesi', 'ıslak imzalı onay formu', 'web sitesi' vb.)


İleti Yönetim Sistemi'ne elimdeki ret kayıtlarını da aktarmam gerekiyor mu?

Hayır. Sadece onaylı elektronik iletişim adreslerini sisteme yüklemelisiniz. İleti Yönetim Sistemi'nde kaydı bulunmayan elektronik iletişim adresi aynı zamanda ret anlamı taşımaktadır.


İleti Yönetim Sistemi'yle birlikte ticari elektronik iletilerin içeriğinden ret imkanı zorunluluğu kalktı mı?

Hayır. Mevzuat gereğince, ticari elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla gönderildiyse ret bildirimi de kolay ve bedelsiz bir şekilde olmak üzere aynı iletişim kanalıyla sağlanır. Yani ticari elektronik ileti gönderirken mevzuata uygun bir şekilde göndermelisiniz.


Son tarih öncesinde elimdeki tüm elektronik iletişim adreslerini 'onaylı' olarak sisteme yükleyebilir miyim?

Mevzuat gereğince sadece onaylı elektronik iletişim adreslerinin sisteme eklenmesi gerekmektedir. 150 bin adedin üstünde ticari elektronik ileti onayı (telefon numarası ve eposta adresi sayısı toplamı) olan hizmet sağlayıcıların 31 Aralık 2020'ye kadar, 150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı (telefon numarası ve eposta adresi sayısı toplamı) olan hizmet sağlayıcıların ise 31 Mayıs 2021'e kadar tüm izinleri sisteme aktarmış olması gerekmektedir. Bu tarihten itibaren söz konusu bu onaylar geçerli sayılacaktır.


Son tarih öncesinde almış olduğum onayları belgeleyen imzalı formları sisteme yüklemem gerekiyor mu?

Hayır. Hizmet sağlayıcılar bu onayları sisteme 'beyan' usulü yükleyeceklerdir.


Son tarihe kadar yüklemiş olduğum geçmiş tarihli izinlerin ispat yükümlülüğü İYS'de mi olacak?

Hayır. İleti Yönetim Sistemi'ne yüklenen geçmiş tarihli tüm izinlerin ispat yükümlülüğü hizmet sağlayıcıdadır. Ancak son tarihten itibaren ispat yükümlülüğü İYS'de olacak şekilde onay almaya başlayabilirsiniz.


İleti Yönetim Sistemi'ne onaylı iletişim adreslerini aktarmadan ticari elektronik ileti göndermeye devam edebilir miyim?

Hayır. Yönetmelik gereğince, İleti Yönetim Sistemi'nde onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemez. Ticari elektronik ileti gönderecek kişi veya firmalar İYS’e kayıt olmak zorundadır.


Ticari elektronik ileti gönderim onayını nasıl alabilirim?

Ticari elektronik ileti gönderim onayı üç farklı şekilde alınabilir:


•Fiziksel ortamda imzayla

•Elektronik ortamda (İSOBİL 4605 kısa numara hizmeti ile)

•İleti Yönetim Sisteminin araçları


İSOBİL 4605 kısa numara ret hizmeti ile aldığım onay ve ret bildirimlerini ne yapmalıyım?

Yönetmelik gereğince 3 (üç) iş günü içerisinde İleti Yönetim Sistemin’deki izinli rehberinizi güncellemeniz gerekmektedir. İYS üzerinden İSOBİL’i İş Ortağı olarak seçerseniz otomatik olarak izinli rehberiniz güncellenir.


Hangi tür içerikli elektronik iletide onay almam gerekmez?

Kanun gereğince;


Devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat, kargo takip veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler ile Hizmet Sağlayıcıya ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü durumlarında önceden onay alma zorunluluğunuz yoktur.


Hangi tür içerikli elektronik iletide onay almak gerekiyor?

Kutlama, tebrik veya temenni gibi işletmenizin tanınırlığını arttırmaya yönelik ticari elektronik iletiler, reklam içeren bilgilendirme mesajları, memnuniyet anket mesajları veya aramaları


İSOBİL ve İleti Yönetim Sistemi(İYS) bilgilendirme ve ticari ileti ayrımını nasıl yapıyor?

Bir elektronik iletinin ticari ileti mi yoksa bilgilendirme iletisi mi olduğunun ayrımını yapmak hizmet sağlayıcının sorumluluğundadır. Hizmet sağlayıcı, bu sorumluluk kapsamında ileti gönderim hizmeti aldığı ilgili aracı hizmet sağlayıcıya bildirimde bulunur. İSOBİL SMS Panel üzerinde ticari elektronik ileti gönderirken gerekli yönlendirmeler yapılacaktır.


İki farklı işletmem var. Biri için aldığım onayı diğeri için kullanabilir miyim?

Hayır. Alıcıdan her bir Hizmet Sağlayıcı için onay almanız gerekir. Ancak acentelik, özel yetkili işletme ya da bayilik sözleşmesindeki taraflardan birine verilen onay; bu sözleşmeye konu mal, hizmet veya markayla sınırlı olarak sözleşmenin diğer tarafı için de verilmiş kabul edilir.


Sahip olduğum işletme için birden fazla tescilli markam bulunuyor. İzin yönetimini ayrı ayrı yapabilir miyim?

Evet, tescil edilmiş markalarınız için izin yönetimini ayrı ayrı yapabilirsiniz.


Başka bir tacire veya esnafa ticari elektronik ileti gönderirken onay almam gerekir mi?

Yönetmelik kapsamında tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler için önceden onay alınması zorunlu değildir. Ancak tacir ve esnafların reddetme hakkını kullanması halinde onayları alınmadan ticari elektronik ileti gönderilemez.


Vergiden muaf vakıfım/vakıf üniversitesiyim/eğitim kurumuyum. İleti Yönetim Sistemi'ne üye olmam gerekir mi?

Eğer yalnızca üyelerinize veya öğrencilerinize faaliyetleriniz kapsamında ileti gönderiyorsanız üye olmanız gerekmez. Ancak, üyeniz veya öğrenciniz olmayan bir kişiye ticari amaçla ileti gönderiyorsanız bu kişilerden onay almanız ve İleti Yönetim Sistemi'ne üye olup aldığınız onayları yüklemeniz gerekir.


Türkiye'de yerleşik olmayan ancak yurt içi müşterilerine ticari elektronik gönderimi yapan firmalar İYS'ye kaydolmak zorunda mıdır?

T.C. Ticaret Bakanlığı'mıza sorduğumuz bu soruya ilişkin tarafımıza iletilen açıklama şu şekildedir:


''Türkiye'de yerleşik olsun ya da olmasın, ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ya da tüzel kişilerin anılan mevzuat hükümlerine uygun davranması ve Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi'ne (İYS) kaydolması gerektiği değerlendirilmektedir.''


Bu itibarla Türkiye'de yerleşik olmayan ancak Türkiye'deki alıcılara ticari elektronik ileti gönderen firmaların apostil tasdiki yapılmış faaliyet belgeleriyle başvurudaki yetkililerin yetki belgelerini bilgi@iys.org.tr'ye göndermeleri gerekmektedir. Aynı belgeler daha sonra posta yoluyla da İleti Yönetim Sistemi A.Ş. Merkez adresine iletilmelidir.


Kimler Onay almak zorunda değildir?

Bu yönetmelik hükümleri;


a) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamındaki işletmecilerin abone ve kullanıcılarına; münhasıran kendi mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesini tanıtmak amacıyla gönderdiği ticari elektronik iletilere,

b) Vakıf üniversitelerinin ve diğer özel eğitim ve öğretim kurumları öğrencilerine ve bunların velilerine gönderdiği iletilere,

c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile kamuya yararlı dernekler ve vergi muafiyeti sağlanan vakıfların, kendilerine ait ticari işletmelerin faaliyetleriyle ilgili olarak üyelerine gönderdiği iletilere,

ç) 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun hükümlerine göre radyo ve televizyon yayıncılığı yapan kuruluşlarca, kamuoyunu bilgilendirmek ve eğitmek amacıyla yapılan yayın hizmetlerine ilişkin bilgilendirme iletilerine,

d) Devlet, mahalli idareler ve diğer kamu tüzel kişilerinin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla gönderdikleri iletilere uygulanmaz.


Ücretsiz Hesap Taşıma

Daha önce çalıştığınız firmanız hizmetinden memnun değilseniz ya da daha uygun fiyata toplu sms almak istiyorsanız hesabınızı sizin adınıza ücretsiz taşıyoruz. Veri kaybı olmaması için titizlikle çalışıyoruz üstelik güvenlik ve gizliliğe son derece önem veriyoruz.

Online Kredi İadesi

Gönderdiğiniz toplu smsler, karşı tarafın telefonu kapalı olması ve ya şebekenin çekmemesi nedeniyle hataya düşen ve ulaşmayan mesajlarınızın kredisini anında hesabınıza geri yükler.

Online Raporlama

İSOBİL Güçlü Raporlama sistemi, anlık çalışır ve mesaj gönderimlerinizin başladığı andan itibaren sonuçları ekranınıza yansıtır. Böylece mesajınızın ulaştığı ve ulaşmadığı kişileri, saat-tarih-ulaşmama sebepleri gibi kriterleri de size belirterek sunar.

Kara Liste Filtresi

Geliştirilmiş kara liste sistemi sayesinde mesajlarınız istemediğiniz kişilere ya da sizden mesaj almak istemeyenlere hiçbir şekilde mesaj ulaşmaz.

Online Excel Aktarımı

Excel’den kolay aktarım modülü sayesinde Excel 97-2003 ve Excel 2007-2010 dosyalarınızı birkaç saniye içerisinde kolayca rehberinize aktarabilirsiniz. Ve dilediğiniz kadar grup oluşturabilirsiniz.

Bulut Panel

İnternete bağlı olduğunuz her cihazdan kolayca sms panelinize giriş yapabilir, toplu sms gönderebilir ve göndermiş olduğunuz mesajların raporlarını anlık sorgulayabilirsiniz.

7/24 Müşteri Desteği

Sorunsuz ve Hızlı bir şekilde hizmet sunmayı amaçlayan İSOBİL olarak takıldığınız bir anda müşteri temsilcilerimiz size yardımcı olmak için sadece birkaç tık uzağınızda hazır! İster biz sizi arayalım ister siz bizi arayın.

Çok Hızlı Gönderim

Gelişmiş altyapımız ve operatörler ile doğrudan olan ara bağlantımız sayesinde göndereceğiniz mesajlar birkaç saniye içerisinde ulaşır. Mesajlarınızı gönderin ve arkanıza yaslanın.

Online Alışveriş

Online alışveriş sistemimiz ile web sitemiz üzerinden güvenli ve hızlı bir şekilde toplu sms paketlerimizden istediğiniz alımı gerçekleştirebilirsiniz.

SMS Mobil Uygulaması

İSOBİL Mobil Uygulaması ile çok daha hızlı bir şekilde kontrol panelinize erişip, gruplarınıza mesaj gönderebilirsiniz. Kısacası işlerinizi daha da hızlandırmak için mobil uygulamanız hazır.

Hitaplı Mesaj Gönderimi

Müşterilerinize, üyelerinize veya kullanıcılarınıza gelişmiş sms panelimiz sayesinde kişilerinizi kendi adına ve soyadına özel mesaj gönderebilmenizi sağlıyoruz. Üstelik hiçbir fiyat farkı olamadan bu hizmeti sunuyoruz.

Şifre İşlemleri

Gizliliğe son derece önem veren bir kurum olarak şifrelerinizi istediğiniz zaman istediğiniz şekilde değiştirebileceğiniz bir panel sunuyoruz. Teknoloji dünyasının içerisinde olduğumuz için kullandığınız tüm şifrelerinizi sık sık değiştirmenizi öneriyoruz.

İleri Tarihli Gönderim

Güçlü Kontrol Panelimiz ile mesaj atmak için devamlı sisteme giriş yaparak vakit kaybetmeyin. Sisteme bir kez giriş yapıp 1 haftalık, 1 aylık, 1 senelik belirlediniz mesajlarınızı ileri tarihe ayarlarsanız sistemimiz otomatik olarak o gün ve saatte mesajı gönderecektir.

Otomatik Kredi Hatırlatması

Kaç kredinizin kaldığını otomatik kredi hatırlatması sistemimiz ile belirlediğiniz kredi adedinden aşağıya düştüğünüzde cep telefonunuza anında mesaj olarak iletiyoruz. İnsanlık hali unutabilirsiniz.

Hazır Mesaj Oluşturma

Hazır Mesaj Oluşturma sistemimiz ile her seferinde aynı mesajı yazmanıza gerek kalmıyor. Bir kere mesajınızı hazırlıyorsunuz ve istediğiniz zaman hazırladığınız mesajı tekrar tekrar gönderebilme imkânı sağlıyoruz