BTK CLI'ya İlişkin Düzenlemeler

Değerli Müşterilerimiz,

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK), Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Kısa Mesaj Hizmetleri (SMS) kapsamında CLI’ya İlişkin Düzenlemeler bağlantısında bulabileceğiniz Alfanumerik (CLI) kullanımına ilişkin yeni düzenlemesine istinaden,
08 Aralık 2016 tarihi itibariyle tarafımızca uygulanmaya başlanacak olan ve SMS metinlerinin sonuna eklenmesi zorunlu “Operatör Kodu” ile ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz. (bknz. Ek: CLI’ya İlişkin Düzenlemeler – Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Kararı, 1.sayfa, 5.Madde)
·         Yeni düzenlemeye göre, Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından, Avea Kurumsal SMS Sistemleri üzerinden gönderilen, Toplu SMS, OTP SMS, TCKN SMS, vb. içeriklerinin sonuna, Avea’nın operatör kodu olan B001” ifadesinin eklenmesi gerekmektedir. Bu kod Türk Telekom tarafından eklenecek olup müşteri tarafından eklenmeyecektir.
·         4 karakter içeren operatör kodu bilgisinin, SMS metni ile birleşmemesi için bir karakter boşluk bırakılarak toplamda 5 karakter olacak şekilde sistemlerimiz tarafından SMS metninin sonuna otomatik olarak eklenmesi tarafımızca sağlanacaktır.
·         Otomatik olarak eklenecek olan kod, 5 karakterden oluşacağı için, bundan sonra SMS metinlerinde kullanılabilecek karakter sayısı, ilk SMS için 155 karakter olacaktır.

·        Toplu  SMS’de, mesaj metni operatör kodu dahil olarak 160 karakteri geçtiği takdirde, single SMS Concat’a dönecek olup, teknik tabloyu örnek soru ve cevaplar kısmında görebilirsiniz.

  • OTP SMS ürününe mesaj metnin 155 karakteri aşması durumuda SMS gönderimlerinde hata alınacaktır. ( OTP ürününde single SMS Concat’a dönüşememektedir )
  • TCKN SMS gönderimlerinde aşağıda belirtilen Concat SMS maksimum karakter sayısı, maksimum mesaj sayısı ve karakter bölünmeleri geçerli olacaktır
  • Yeni düzenleme ile maksimum karakter sayıları:

Concat SMS: 913 karakter,
Unicode SMS: 598 karakter
WAP PUSH: 741 karakter,
Flash SMS: 155 karakter,
OTP/VIP SMS: 155 karakter olacaktır

Örnek Soru ve Cevapları 

  • Concat SMS de max karakter sayısının  son 5 karakterini sistem  operatör kodunu eklediği durumda hesaplama nasıl sağlanır?

Concat SMS Karakter Yapısı
6 SMS  153 + 153 + 153 + 153 + 153 + 148
5 SMS  153 + 153 + 153 + 153 + 148
4 SMS  153 + 153 + 153 + 148
3 SMS  153 + 153 + 148
2 SMS  153 + 148
1 SMS  155

  • Unicode SMS için her parça 67 karakter olarak hesaplanıp, raporlaması Concat SMS gibi yapılıyordu. Bu durumda hesaplama nasıl sağlanır?

Unicode Karakter Yapısı
9 SMS 67 + 67 + 67 + 67 + 67 + 67 + 67 + 67 + 62
8 SMS 67 + 67 + 67 + 67 + 67 + 67 + 67 + 62
7 SMS 67 + 67 + 67 + 67 + 67 + 67 + 62
6 SMS 67 + 67 + 67 + 67 + 67 + 62
5 SMS 67 + 67 + 67 + 67 + 62
4 SMS 67 + 67 + 67 + 62
3 SMS 67 + 67 + 62
2 SMS 67 + 62
1 SMS 65

  • 598 karakterli bir SMS nasıl raporlanacaktır?

153 + 153 + 153 + 139 olacak şekilde 4 SMS olarak raporlanacaktır.

  • Ücretlendirmede bir değişiklik sağlandı mı?

Ücretlendirmede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Ücretlendirme hesaplanırken  +5 karakteri de dahil edilerek hesaplandırılmaktadır.

Örnek: 156 karakterlik bir SMS’e 5 karakter de Operatör Kodu eklenerek toplam karakter sayısı 160 karakteri geçtiği için 2 SMS şeklinde ücretlenecektir. Her Concat SMS artışında bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.

UYARI
Zorunlu BTK kodunu SMS ’lere eklediğimizi bilerek mevcut hesaplamalarınızda bu durumu dikkate almalısınız.